Müstakil Baca

Tek birime hizmet vermek için inşaa edilmiş binanın herhangi bir katından çatının üstüne kadar çıkan ve diğer katlara bağlantısı olmayan bacadır.

Müstakil Baca Hesabı
Yanmış gaz bacalarının iç kesitleri yanmış gaz miktarına ve etkili baca yüksekliğene göre belirlenmelidir. Daire kesitli baca elemanları tercih edilmelidir. Kare kesitli bacaların kesiti, daire kesitli bacalara göre %30 daha fazla olmalıdır. Daire kesitli bacalarda iç çap en az 10 cm kadar kesitte ise 10 x 10 cm olmalıdır. Müstakil olarak inşaa edilen bacalarla ilgili hesaplama aşağıdaki gibidir.


F : Baca kesit alanı(cm2) 
Q : Kombi anma ısı gücü (kcal/h)
h : Baca yüksekliği (m/atık gazın bacaya girdiği ve terk ettiği nok. arası
k : Yakıt katsayısı üflemeli brülörlerde, k = 0,010 atmosferrik brülörlerde , k=0,012

Adi Baca :
Birden fazla birime hizmet vermek için inşaa edilmiş her katta cihazların doğrudan bağlandıkları bacalardır. (Doğalgaz baca bağlantılarında kullanılamaz.)